Fortellinger om vann
Fortellinger om vann

Fortellinger om vann

av Perry Aarti Olsen
08.09.23
Opplev lydkunst på Fredrikstad bibliotek fra 1. september til 30. september.

Fortellinger om vann / Tales about water / Berättelser om vatten.
Av Anna Hedberg

Når du kommer inn på biblioteket finner du en kunstinstallasjon ved sofakroken i voksenavdelingen. Her kan du lytte til lydkunst av Anna Hedberg. Verket varer i 18 minutter - du kan starte når som helst å lytte. Lydkunstverket går i loop.

Dette lydverket handler om vann. Fra ulike perspektiver – personlig, vitenskapelig, geografisk, poetisk, lydmessig, musikalsk, abstrakt – lages en collage av lyder og fortellinger. Feltopptak fra Kråkerøy, Isegran, Glomma, Fredrikstad, Gavleån og Stillehavet, Santa Cruz.

Anna Hedberg er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim. Virksom som kunstner och kunstformidler i Sigtuna, Sverige. Anna arbeider med mange ulike kunstneriske uttrykk: tegning, lyd, skulptur, maleri, illustrasjon og animasjon.
www.annahedberg.se