Boken kommer

Et tilbud til eldre og funksjonshemmede.

Hvem er dette tilbudet for?

  • Eldre, funksjonshemmede og langvarig syke som ikke kan komme til biblioteket selv, og ikke har andre som kan låne for seg.
  • Lånere som for en kortere periode ikke klarer å komme til biblioteket på egen hånd, og ikke har andre som kan låne for seg.

Hvordan fungerer ordningen?

  • Ordningen er gratis.
  • Lånerne kan få bøkene kjørt hjem til seg ca. 10 ganger pr. år.
  • Biblioteket er ansvarlig for å plukke bøker, mens Frivillighetssentralen og Kiwanis kjører ut bøkene.

Ta kontakt med Fredrikstad bibliotek på epost biblioteket@fredrikstad.kommune.no, eller telefon 69383400.