Fribyen Fredrikstad

Bli bedre kjent med vår fribyforfatter Leila Ghahremani.

Fribyforfatter Leila Ghahremani

Fredrikstads fribyforfatter

Leila Ghahremani er en iransk poet, forfatter og akademiker som først ble aktiv innen poesi, litteratur og forfatterskap i 1996, da hun var 20 år gammel. Arbeidet hennes handler om opplevelsen av å være kvinne i Iran, i tillegg til å utforske temaer om frihet og kjærlighet. I Iran underviste Ghahremani også i ledelse ved Eslamshahr Islamic Azad University etter å ha oppnådd en grad i entreprenørskap og forretningsadministrasjon fra University of Teheran.
I 2002 publiserte Simru Publications i Teheran Leila Ghahremanis første antologi med dikt med tittelen Mochale shodeh-ha (Crumpled Things) som fikk utbredt ros blant kritikerne.

Hun publiserte sin andre antologi ved navn Parvaneh-haye birang (Fargeløse sommerfugler) samme år og har blitt tildelt en rekke priser og gjestet flere litterære festivaler. I september 2015 opprettet Leila Ghahremani et litterært senter i Iranshahr som hadde vanlige økter før de ble lagt ned.
Etter trusler og trakassering ble Leila utestengt fra å undervise i ledelse ved Eslamshahr Islamic Azad University i 2017. Senere samme år ble hun avhørt av Islamic Revolutionary Guard Corps og tvunget til å stanse all litterær virksomhet. Siden den gang har Ghahremani ikke vært i stand til å publisere noe verk, selv om hun fortsatte å delta på litterære møter og festivaler i hemmelighet. 

Etter et år på flukt med mann og barn, ankom Leila og familien Fredrikstad, Norge, hvor hun ble byens første ICORN-beboer i begynnelsen av mars 2022.

Hva er en friby?

En friby er en by som har forpliktet seg til å være vertskap for en forfulgt forfatter eller kunstner og ev. deres ektefelle og barn i opptil 2 år. Fribyene er medlemmer av den internasjonale organisasjonen ICORN, som administrerer ordningen. ICORN samarbeider tett med PEN International som overvåker situasjonen i verden for forfattere, kunstnere, journalister og andre som blir forfulgt for sine ytringer.

For forfatterne og kunstnerne betyr fribyordningen at de kommer seg i trygghet, og sikres ro til å gjenoppta arbeidet sitt. Fribyforfatteren representerer de mange forfatterne og kunstnerne verden over som blir forfulgt, sitter i fengsel, utsettes for tortur og overgrep eller for alltid er blitt brakt til taushet. Ved å være friby tar Fredrikstad ikke bare et klart standpunkt mot angrep på ytringsfriheten, men bidrar også konkret til å hjelp et menneske.

Hvem er fribyforfatterne?

En person som skal komme inn under fribyordningen, må være forfatter eller kunstner med en viss litterær eller kunstnerisk produksjon og beviselig være truet eller forfulgt i sitt hjemland på grunn av sitt virke. Ordningen inkluderer i dag både de som skriver skjønnlitterære og faglitterære verk, er poeter, redaktører, oversettere, forleggere, journalister, tegneserietegnere, visuelle kunstnere, musikere og låtskrivere.

Hvordan fungerer ordningen?

En person blir invitert til en friby har formell status som ICORN-gjest i en periode på to år. I Norge har ICRN, i samarbeid med norsk PEN, mulighet for å fremme søknad om asyl for forfatterne og kunstnerne. Dermed har de mulighet til å bli boende i landet ut over de to første årene.

Den lokale litteraturfestivalen Ord i Grenseland introduserte ideen om at Fredrikstad skulle bli ICORN-medlem og satte i gang prosessen. ICORN-medlemsavtalen mellom Fredrikstad kommune og ICORN ble signert 19. februar 2021. Fredrikstad folkebibliotek har ansvar for å være vertskap for ICORN-beboere og koordinere deres aktiviteter i nært samarbeid med andre administrative enheter i byen. Biblioteket tilbyr også et kontor for sin ICORN-beboer.

Som friby legger Fredrikstad til rette for at forfatteren skal kunne fortsette arbeidet sitt og utvikle kontakter i litterære og kunstneriske miljøer – både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Fribyforfattere er ofte renommerte skribenter eller kunstnere i hjemlandet, med høy profil i litterære miljøer eller mediemiljøer. I Fredrikstad forvaltes fribyordningen av Fredrikstad bibliotek og kulturetaten i kommunen. Fredrikstads to fribykoordinatorer er ansatt her på biblioteket.

Utenriksdepartementet gir et årlig stipend til hver av de norske fribyene. Dette skal gå til utgifter forfatterne har i forbindelse med sitt virke. Norske PEN administrerer denne ordningen og har samtidig en rådgivnings- og kontaktrolle ovenfor byene og departementet.